Kielich [symbolika]

 • W mitologii był atrybutem Dionizosa, Asklepiosa, Hadesa, Demeter, Persefony.
 • Stanowił znak trunku, odurzenia, zdrowia, śmierci i płodności.
 • Był też emblematem ludzkiego losu, w chwili narodzin Hermes przytykał kielich do ust dziecka, zapewniając mu powodzenie lub życie pełne cierpienia.
 • W literaturze kielich jest znakiem ludzkiego życia, pijaństwa, uczty i uciechy.
 • W Biblii kielich symbolizuje zbawienie, boleść, smutek, rozpacz, gniew i odurzenie.
 • W Nowym Testamencie to symbol eucharystii ustanowionej przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy.
 • To też znak ofiary i zbawienia Chrystusa, symbol wiary, mądrości, tradycji i życia duchowego.
 • Współcześnie puchał to znak zwycięstwa w sporcie.

Odniesienia znaleźć można:

 • Objawienie św. Jana 17, 4-5.
 • I List Pawła do Koryntian 10,21.
 • Ewangelia św. Mateusza 26,39
 • Proroctwo Izajasza 51,17.
 • Proroctwo Ezechiela 23, 32-33.
 • Psalm 116,13.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • A. Mickiewicz „Dziady” cz. IV.
 • Z. Krasiński, „Jeszcze kielich”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • J. Słowacki, „Testament mój”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003