Literatura ustna

  • Rozległe obszary twórczości literackiej, kształtowanej poza formami piśmienniczymi i na peryferiach oficjalnej literatury.
  • Powstaje zwykle w obrębie folkloru jako jedna z odmian kulturalnej aktywności warstw plebejskich.