Układ rozkwitania

  • Typ konstrukcji lirycznej zaproponowany przez Tadeusza Peipera (1891-1969) w ramach praktyki poetyckiej Awangardy (krakowskiej).
  • Występował w literaturze już we wcześniejszych epokach.
  • Peiper nadał mu jednak sens teoretyczno-programowy.
  • Istota układu rozkwitania  sprowadzała się do powtarzalności w obrębie jednego utworu jakiejś jego części (zwykle pierwszego wersu) w sposób rosnący.
  • Kolejne wersy były coraz bardziej rozbudowaną wersją początkowego motywu.
  • Prototypy układu rozkwitania występowały m. in. w poezji baroku, do którego Pei[er pośrednio nawiązywał.