Tworzywo utworu literackiego

  • Materia języka, do której pisarz sięga i która przekształca, dostosowując do własnych zamierzeń literackich.
  • Każdy rodzaj sztuki ma jakieś tworzywo, jednak w przeciwieństwie do rzeźby, malarstwa czy muzyki, które korzystają z tworzywa naturalnego (kamień, farba, dźwięk), literatura korzysta z tworzywa już zorganizowanego.
  • Jest nim język pojmowany jako system (langue).
  • Pisarz nadaje więc wyższe znaczenie czemuś, co ma już znaczenie podstawowe, działa więc jakby na najwyższym poziomie komunikacji społecznej.
  • Jego tworzywem jest także, w pewnym sensie, tradycja literacka, z kórej czerpie i którą ożywia w toku procesu twórczego.