Lojalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Lojalny, praworządny, prawomyślny, postępujący uczciwie wobec kogoś, uczciwy, rzetelny.
  • Przeciwstawne:
    • nielojalny,
    • dywersyjny,
    • zdradziecki,
    • nieuczciwy