Luperkowie [mitologia]

  • Kapłani Fauna jako boga chroniącego trzodę przed wilkami (Faunus Lupercus).
  • Miejscem kultu tego bóstwa była grota Luperkal na zboczach Palatynu, w której, wg legendy, wilczyca wykarmiła Romusa i Romulusa.
  • W czasie święta Luperkaliów, obchodzonego 15 lutego, nadzy luperkowie biegali wokół Palatynu bijąc napotkane po drodze kobiety rzemieniami, wykrojonymi ze skóry ofiarnego kozła, co miało im zapewnić płodność.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły