„Przypowieść o talentach” [elementy dosłowne i alegoryczne]

Znaczenie dosłowne elementów

  • Pan powierza swym sługom majątek na przechowanie.
  • Pierwszy i drugi sługa pomnożyli pański majątek dwukrotnie (zysk 00%), zostali zaproszeni przez pana na ucztę.
  • Trzeci sługa tylko przechował powierzony talent (ni c nie zyskał), został wyrzucony w ciemność.
  • Powrót pana, konieczność rozliczenia z nim powierzonego majątku.

Znaczenie alegoryczne (przenośne)

  • Bóg obdarza ludzi różnymi zdolnościami, predyspozycjami na czas pobytu na ziemi.
  • Ludzie obdarzeniu różnymi możliwościami rozwinęli swe talenty, wzbogacili się duchowo, wewnętrznie, czegoś się nauczyli.
  • Bóg wynagrodzi im właściwe wykorzystanie otrzymanych od niego darów, dostąpią najwyższej nagrody, „wejdą do radości swego pana”.
  • Człowiek również obdarzony rozmaitymi możliwościami nie uczynił nic, by wykorzystać swe pozytywne cechy, czeka go wieczysta kara za niewykorzystanie boskich darów, strącony zostanie „w ciemność”, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów”.
  • Niespodziewane nadejście Chrystusa, konieczność rozliczenia się ze swego życia przed obliczem boskim w chwili Sądu Ostatecznego.