Św. Paweł [autor „Hymnu o miłości’)

 • Urodził się W Tarsie , w Grecji.
 • Nadano mu imię Saul (po polski Szaweł).
 • Rodzice zadbali o jego wykształcenie, zgodnie z wymogami religii żydowskiej.
 • Szaweł uznawany był za człowieka wykształconego, uczonego.
 • Był zdecydowanym przeciwnikiem nauki Jezusa i wrogiem chrześcijaństwa.
 • Wspominany jest  jako człowiek pilnujący szat oprawców kamienujących św. Szczepana.
 • Podczas podróży do Damaszku Szaweł doznał objawienia.
 • Ukazał mu się Chrystus, który pytał go, dlaczego jest prześladowany.
 • Od tej pory Szaweł zmienił całkowicie swe postępowanie, stając się gorliwym wyznawcą chrześcijaństwa.
 • Przybrał imię Paweł i szerzył nową wiarę.
 • Był misjonarzem, zakładał zbory chrześcijańskie, nieustannie podróżował, odwiedzał wiernych, nauczał i wspierał chrześcijan.
 • Dużo pisał tworząc bogaty zbiór listów do wiernych, którym wykładał zasady wiary.
 • Ostatnią podróż odbył do Rzymu.
 • Było to w czasach Nerona, kiedy szczególnie prześladowano chrześcijan.
 • Tam też zginął.