Szczeliny

 Łokietek był tak mały, że mieścił się w szczelinach Ojcowa.