Madrygał

Madrygał – dotyczy gatunku poezji lirycznej, która pojawiła się we Włoszech w XIV wieku, a także wokalnej formy muzycznej, wykonywanej na wiele głosów, dotyczącej spraw świeckich, W okresie przełomu XVI i XVII wieku tworzono również madrygały do wykonania wokolno-instrumentalnego (wokalista solo). Madrygał to również krótka pieśń miłosna, a do tworzenia madrygałów wykorzystywano takie formy poetyckie, jak.  sonet, hymn czy oda.