Madrygał

  • Madrygał – dotyczy gatunku poezji lirycznej, która pojawiła się we Włoszech w XIV wieku, a także wokalnej formy muzycznej, wykonywanej na wiele głosów, dotyczącej spraw świeckich.
  • W okresie przełomu XVI i XVII wieku tworzono również madrygały do wykonania wokalno-instrumentalnego (wokalista solo).
  • Madrygał to również krótka pieśń miłosna, a do tworzenia madrygałów wykorzystywano takie formy poetyckie, jak.  sonet, hymn czy oda.
  • W XV-XVII wieku miał formę krótkiego utworu lirycznego, który składał się z 6-10 wersów o dowolnym układzie, rymów i lekkiej, często erotycznej treści.
  • W poezji polskiej madrygałem posługiwał się Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693).