Malczewski Antoni

Antoni Malczewski

(3 czerwca 1793 w Warszawie lub w Kniahininie na Wołyniu – 2 maja 1826 w Warszawie)

Polski poeta romantyczny, obok Zaleskiego przedstawiciel „ukraińskiej szkoły poetów”. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej, wiele podróżował po Europie, podczas jednej z wypraw poznał  George’a Byrona, co odbiło się na jego twórczości.

Twórca byronowskiej (bajronowskiej) „odmiany” romantyzmu znany ze zdobycia szczytu Mont Blanc w 1818 roku (był pierwszym Polakiem na szczycie, a ósmym zdobywcą w ogóle), a także napisania pierwszej powieści poetyckiej „Maria”.

„Maria”  (1825) oparta na wydarzeniach autentycznych przedstawia filozoficzną wizję narodowej historii i tragiczną koncepcję ludzkiego losu. W historyczną przeszłość przeniósł problematykę filozoficzną pierwszego pokolenia romantyków, ukazując na przykładzie losów Marii i Wacława osamotnienie, ba także bezradność jednostki wobec innych ludzi oraz wobec ironicznego losu. Byronowska rozpacz i pesymizm zostały w utworze doprowadzone do skrajności, a smutny step ukraiński stał się symbolem świata.