Zaleski Józef Bohdan

Józef Bohdan Zaleski 

(14 lutego 1802, Bohatyrka, Ukraina – 31 marca 1886, Villepreux, Francja)

Polski poeta okresu romantyzmu, przedstawiciel „ukraińskiej szkoły poetów”.

Działacz różnych organizacji politycznych. Uczestnik powstania listopadowego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.

Autor dumek opartych na historycznych i folklorystycznych motywach polsko-ukraińskich:

  • „Dumka hetmana Kosińskiego” (1823),
  • „Dumka Mazepy” (1825).
  • poematu fantastycznego „Rusałki” (1829).

Na emigracji należał do grona przyjaciół Mickiewicza, który cenił sobie twórczość Zaleskiego, szczególnie folklorystyczny ukrainizm i jego możliwości twórcze, za wprowadzenie świata ukraińskiego do poezji.

Emigracyjny przyjaciel Norwida, adresat wielu jego listów i utworów.