Manifest rosyjskiego futuryzmu

Futuryzm pojawił się na poczatku XX wieku, przyjął się zwłaszcza w przedrewolucyjnej Rosji, choć nie był to ruch jednolity.

Wola i intuicja człowieka wie najlepiej, co dla niej dobre (związek z ideologią faszystowską)
Odwaga, śmiałość, bunt to poezja
Sławienie siły, śmiałości i niszczenia „sennego marzenia”
Szybkość jako najwspanialsze piękno
Sławienie wojny (jako higieny świata), militaryzmu, patriotyzmu, anarchii, pogardy kobiet
Chcą zwalczać feminizm, moralizm, oportunizm, utylitaryzm
Chcą burzyć biblioteki, akademie, muzea
To nie jest chaos, lecz akt niszczenia.
Program ten był wykorzystywany przez rosyjskich rewolucjonistów. Pomijano postać Boga, nie uznawano małżeństw, religii.


[ET]