„Mapa” Kazimierza Wierzyńskiego

 • Wiersz to wyraz marzeń podmiotu lirycznego o egzotycznych podróżach.
 • Jest zafascynowany odległym pięknem, ale podróżuje palcem po mapie.
 • Mapę jest dla niego „światem drukowanym, marzeń abecadłem”.
 • Odkrywa w ten sposób wszystkie cuda świata.
 • Planuje szlak, myśli, gdzie chciałby się znaleźć, co zwiedzić, co zobaczyć. Jego zaciekawienie budzą tajemniczo brzmiące nazwy miast, rzek, gór: „Atlantyk.
 • Podmiot nie jest w wierszu wyraźnie określony, nie ujawnia swej tożsamości.
 • Można jednak podejrzewać, że to miłośnik podróży i poznawania czegoś nowego.

 • Utwór składa się z czterech zwrotek.
 • Każda z nich ma cztery wersy.
 • W pierwszej, drugiej i ostatniej strofce każdy wers liczy 13 sylab, w trzeciej występuje od 12 do 14 zgłosek w wersie.
 • Jest to wiersz sylabiczny.
 • Poeta zastosował rymy żeńskie przeplatane, dokładne.