Mieszczaństwo

Mieszczaństwo – mieszkańcy miast, bez rodowodu szlacheckiego.

 1. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego”.
 2. Molier, „Mieszczanin szlachcicem”.
 3. F. Jezierski, „Katechizm o tajemnicach rządu polskiego”.
 4. J. Słowacki, „Kordian”.
 5. H. Balzac, „Ojciec Goriot”.
 6. B. Prus, „Lalka”.
 7. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 8. K. Przerwa-Tetmajer, „Evviva l’arte”.
 9. H. Ibsen, „Nora”.
 10. H. Ibsen, „Dzika kaczka”.
 11. G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”.
 12. G. Zapolska, „Sezonowa miłość”.
 13. J.A. Kisielewski, „W sieci”.
 14. W. Perzyński, „Lekkomyślna siostra”.
 15. J. Tuwim „Mieszkańcy”.
 16. A. Moravia, „Konformista”.