Marzyciel [synonimy]

  • Romantyk.
  • fantasta.
  • Utopista.
  • Idealista.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]