Marzyć [synonimy]

  • Śnić.
  • Fantazjować.
  • Snuć marzenia.
  • Oddawać się marzeniom.
  • Bujać w obłokach.
  • Myśleć o niebieskich migdałach.
  • Chcieć.
  • Roić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]