Maskota [synonimy]

  • Maskotka.
  • Talizman.
  • Totem.
  • fetysz.
  • Amulet.
  • Drobiazg.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]