Materiał [synonimy]

  • Tworzywo.
  • Surowiec.
  • Źródło.
  • Przyczynek.
  • Dane.
  • Dokumenty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]