Maź [synonimy]

  • Breja.
  • Błoto.
  • Papka.
  • Smar.
  • Braja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]