Mądry [synonimy]

  • Rozumny.
  • Rozważny.
  • Przezorny.
  • Przewidujący.
  • Inteligentny.
  • Przebiegły.
  • Rozsądny.
  • Niegłupi.
  • Trzeźwy.
  • Dalekowzroczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]