Mądrze [synonimy]

  • Rozsądnie.
  • Rozważnie.
  • Niegłupio.
  • Roztropnie.
  • Przezornie.
  • Chytrze.
  • Sprytnie.
  • Genialnie.
  • Logicznie.
  • Inteligentnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]