Mdleć [synonimy]

  • Omdlewać.
  • Słaniać się.
  • Chorować.
  • Słabnąć.
  • tracić siły.
  • Męczyć się.
  • Leżeć bez przytomności.
  • Padać bez zmysłów.
  • Przelewać się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]