Mecenas sztuki, mecenat

  • Osoba lub instytucja, która wspiera rozwój sztuki.
  • Opiekuje się działalnością artystów.

  • Opieka bogatych, wpływowych miłośników sztuki nad twórcami.