Sława, popularność

  • Sława, wielki rozgłos zdobyty talentem, wielkimi czynami, zasługami.
  • Popularność, uznanie wśród szerokiego ogółu, rozgłos.