Nie wszystek umrę (non omnis moriar)

  • Jeden z najbardziej znanych motywów horacjańskich.
  •  Źródło toposu nieśmiertelności poety (artysty).
  • Wynika z przekonania, że trwałość sztuki zapewnia wieczną pamięć o twórcy.

  • Topos poezji zapewniającej nieśmiertelność znany był już w antyku.
  • Wystarczy wymienić Homera i Owidiusza, którzy twierdzili, że poezja daruje nieśmiertelność.

  • Motyw artysty żyjącego dzięki swej twórczości niezwykle popularny był w renesansie.
  • Twórcy tej epoki mieli świadomość, że ich dzieła mogą zarówno wynieść ich na wyżyny sławy  lub skazać na zapomnienie.