Mecenat [znacząca instytucja w okresie renesansu]

MECENAT

  • Forma opieki nad artystami.
  • Termin pochodzi od nazwiska Gajusza Cilniusza Mecenasa (68 p.n.e.-8 p.n.e.), przyjaciela i opiekuna Wergiliusza i Horacego.
  • Pomoc udzielana pisarzom, artystom, uczonym przez osobę prywatną, instytucję lub państwo
  • Dotyczy wszystkich epok.
  • W tradycji literatury i sztuki europejskiej mecenat miał zwykle charakter bezpośredniej opieki króla i znaczniejszych magnatów nad  swymi ulubionymi poetami.

  • Znacząca instytucja w okresie renesansu.
  • Mecenat renesansowy wiązał się głównie z działaniami władców, arystokratów, dostojników Kościoła i samego Kościoła jako instytucji.
  • Zwiększyła się także rola zamożnego mieszczaństwa we wspieraniu artystów.
  • W Europie najsłynniejszym rodem mecenasów byli Medyceusze.
  • W Polsce – oprócz mecenatu królewskiego – znana była hojność wielu magnatów (np. Jana Zamoyskiego) i ludzi Kościoła (np. Piotra Myszkowskiego).

Pomoc z http://www.lo1.opole.pl/images/MATURA_LEKTURY/RENESANS.pdf