Mecenat [znacząca instytucja w okresie renaesansu]

MECENAT

  • Pomoc udzielana pisarzom, artystom, uczonym przez osobę prywatną, instytucję lub państwo.
  • Dotyczy wszystkich epok.

  • Mecenat renesansowy wiązał się głównie z działaniami władców, arystokratów, dostojników Kościoła i samego Kościoła jako instytucji.
  • Zwiększyła się także rola zamożnego mieszczaństwa we wspieraniu artystów.
  • W Europie najsłynniejszym rodem mecenasów byli Medyceusze.
  • W Polsce – oprócz mecenatu królewskiego – znana była hojność wielu magnatów (np. Jana Zamoyskiego) i ludzi Kościoła (np. Piotra Myszkowskiego).

Pomoc z http://www.lo1.opole.pl/images/MATURA_LEKTURY/RENESANS.pdf