Renesans [centra kulturalne, światopogląd, wzorce osobowe, nowe gatunki]

Centra kulturalne:

 • Włochy: Florencja, Rzym,
 • Francja: Paryż,
 • Polska: Kraków, Zamość.

Światopogląd:

 • humanizm – prąd umysłowy i kulturalny okresu Odrodzenia, stawiający człowieka w centrum zainteresowania nauki i sztuki, przeciwstawiający się filozofii scholastycznej i kulturze średniowiecznej,
 • reformacja – ruch religijno-społeczny zapoczątkowany w XVI wieku w Niemczech przez Marcina Lutra, który dążył do reformy i odbudowy Kościoła katolickiego; doprowadził do rozłamu w chrześcijaństwie i utworzenia nowych wyznań, zwanych protestanckimi,
 • kontrreformacja – prąd powstały w kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją,
 • irenizm – kierunek w teologii chrześcijańskiej, dążący do zniesienia różnic między wyznaniami.

Wzorce osobowe

 • humanista,
 • obywatel-patriota,
 • ziemianin,
 • dworzanin,
 • władca.

Nowe gatunki literackie:

 • sonet,
 • powieść,
 • nowela,
 • esej

Pomoc z http://www.lo1.opole.pl/images/MATURA_LEKTURY/RENESANS.pdf