„Tren VIII” Jana Kochanowskiego

 • Stanowi wielką pochwałę Urszulki.
 • Ukazuje jej niezwykłe zalety i pustk.ę, ktora zapanowała w domu po jej odejściu.
 • Wiersz ma charakter rozmowy ze zmarła Urszulką.
 • Stanowi przykad liryki bezpośredniej.
 • Budową przypomina pierścień, tak samo się zaczyna i kończy.
 • Poeta opowiada o ogromnej pustce, która pojawiła sie po stracie dziecka.
 • Ta mała dziewczynka napełniała dom radością i dziecięcym szczebiotem.
 • Rozpędzała wszelkie troski i kłopoty.
 • Poeta powraca do tych niezwykłych chwil spędzanych kiedyś razem.
 • Niestety, te wspomnienia „rozdrapują” niejako rany.
 • Pusty dom i samotność to coś z czym strapiony ojciec nie może sobie poradzić.
 • Nie ma bowiem żadnej nadziei na wypełnienie pustki po dziecku.

Środki artystyczne:

 • apostrofa (np. „Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,/Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim”),
 • eufemizm (np. „znikieniem” określenie śmierci)),
 • epitety (np. ” wdzięcznie obłapiając”),
 • zdrobnienia (np. maluczka”).

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rośmiać sie nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.