Mędrek [synonimy]

  • Mądrala.
  • Pseudouczony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]