Mędrkować [synonimy]

  • Mądrzyć się.
  • Wymądrzać się.
  • Być przemądrzałym.
  • Posiąść wszystkie rozumy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]