Mętny [synonimy]

  • Brudny.
  • Zmętniały.
  • Nieklarowny.
  • Zamglony.
  • Zadymiony.
  • Mleczny.
  • Matowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]