Mgła [synonimy]

  • Opar.
  • Chmura.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]