Miałki [synonimy]

  • Drobnoziarnisty.
  • Sypki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]