Mianować [synonimy]

  • Ustanawiać.
  • Powoływać.
  • Powierzać stanowisko.
  • Awansować kogoś.
  • Wybierać.
  • Typować.
  • Zatwierdzać.
  • Wyznaczać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]