Meliboja [mitologia]

  • [1]
  • Ukochana Aleksisa, któremu jednak rodzice dziewczyny odmówili ręki.
  • Pragnęli ją wydać zza kogoś innego.
  • Meliboja próbowała odebrać sobie życie z tego powodu.
  • Później pewien statek w cudowny sposób zawiózł ja do Aleksisa, z którym natychmiast wzięła ślub.

  • [2]
  • Córka Niobe.
  • Dzięki wstawiennictwu Latony ocalała wraz z bratem Amykalasem z rzezi Niobidów dokonanej przez Apollina i Artemidę.
  • Oboje schronili się w Argos, gdzie wybudowali bogini świątynię.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły