“Memoriał o uporządkowaniu Rzeczy Pospolitej na sejm walny Królestwa” Jana Ostroroga

  • Jedno z ważniejszych dzieł poprzedzających późniejszy rozwój idei odrodzenia w Polsce był łaciński traktat polityczny starosty wielkopolskiego i doradcy Kazimierza Jagiellończyka, Jana Ostroroga.
  • Adresatem dzieła byli wojewodowie i kasztelanowie.
  • Ostroróg wysuwa na czoło zagadnienie stosunku króla do papieża, przeciwstawiając się średniowiecznym poglądom o hegemonii władzy kościelnej i żąda ograniczenia uprawnień politycznych kleru.
  • W drugiej części traktatu podaje szereg propozycji reform w prawodawstwie (ujednolicenie prawa, zerwanie z zasięganiem orzeczeń za  granicą).
  • Postuluje, by poczesne miejsce odzyskała polszczyzna, zarówno mowa kazań, jak i język urzędowy.