„Mendel Gdański” Maria Konopnicka

 • Nowela ogłoszona drukiem w „Przeglądzie Literackim” w 1890 roku.
 • Stanowi próbę przeciwstawienia się pisarki fali antysemityzmu.
 • Przetoczyła się przez Polskę pod koniec XIX wieku i spowodowała liczne pogromy Żydów.
 • Bohaterem noweli jest Mendel Gdański, stary rzemieślnik, żydowski introligator.
 • Od lat związany jest z Warszawą, nazwisko miało służyć zmyleniu cenzury.
 • Akcja utworu rozgrywa się w Warszawie, a nie w Gdańsku.
 • Mendel czuje się Polakiem.
 • Przez lata uczciwie i ciężko pracuje i tak naprawdę nie rozumie dlaczego odmawia mu się prawa bycia pełnoprawnym obywatelem polskim.
 • Jednak już sam fakt, że jest Żydem wystarcza, aby stary introligator stał się ofiarą pogromu antyżydowskiego.
 • Wówczas, choć uratowany z pogromu, traci serce dla Polski.
 • Utwór stanowi gorzką refleksję, że są wśród nas Polacy, którzy potrafią zniszczyć najbardziej wartościowych ludzi tylko za ich inność, „niewłaściwe” pochodzenie.
 • Dla Konopnickiej antysemityzm był czymś straszliwym i niezrozumiałym, czemu należało się bezwzględnie przeciwstawiać.