Metafizyczna poezja

  • Kierunek angielskiej siedemnastowiecznej (XVII) poezji barokowej.

Charakterystyczne  elementy to:

  • stosownie podobnych środków artystycznych w wierszach refleksyjno-intelektualnych,
  • wykorzystanie konceptów, paradoksów, oksymoronów, paralelizmów,
  • gatunki to głównie poezja związana z przeżyciami religijnymi i utwory o tematyce miłosnej.