Mistycyzm

  • Prąd religijno-filozoficzny   uznający możliwośc pozazmysłowego, bezpośredniego kontaktu z Bogiem za pośrednictwem objawienia, kontemplacji lub intuicji.