Miejsce pamięci ks. Józefa Pawłowskiego, patrona diecezji kieleckiej [Wzgórze Zamkowe w Kielcach]

Po raz kolejny zapraszamy Was na Wzgórze Zamkowe, gdzie na dziedzińcu obok OMPiO można poznać historię życia i działalności ks. Józefa Pawłowskiego. Już sam sposób prezentacji powinien Was zaciekawić, mamy więc tablice z najważniejszymi informacjami z życia duchownego,  wmurowane w podłoże, mamy też szklane ekspozytory i gablotę z testamentem patrona diecezji kieleckiej.

To niezwykła postać, powiemy Wam tylko, że urodził się w Proszowicach, uczył się w Katolickim Uniwersytecie w Innsbrucku oraz Seminarium Duchownym w Kielcach,  którego później został rektorem (wykładał archeologię, introdukcję do Pisma Świętego oraz egzegezę Nowego Testamentu), święcenia kapłańskie uzyskał w 1913 roku,  pomagał charytatywnie ludności  i  klerykom oraz księżom, sprawował opiekę na chorymi, zapewniając im lekarstwa,  sprawował opiekę nad domem  starców, był kapelanem kieleckich harcerzy, w listopadzie 1939 roku objął stanowisko parafii katedralnej w Kielcach, podczas  okupacji hitlerowskiej  działał w konspiracji dostarczał żywność i ubrania więźniom kieleckiego więzienia i obozów jenieckich, ułatwiał im nieraz ucieczkę, pomagał także ludności żydowskiej, za tę działalność został aresztowany, trafił do obozu koncentracyjnego, najpierw do Oświęcimia, następnie Dachau, gdzie 9 stycznia 1942 r. zginął śmiercią męczeńską.