Miejscowość [synonimy]

  • Miejsce.
  • okolica.
  • Strona.
  • Kraj.
  • Ojczyzna.
  • miasto.
  • Wieś.
  • Sioło.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]