Miejscowy [synonimy]

  • Lokalny.
  • Tubylczy.
  • Znany.
  • Rodzinny.
  • Tutejszy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]