Mienić się [synonimy]

  • Irydować.
  • Świecić.
  • Opalizować.
  • Perlić się.
  • Błyszczeć.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]