Mienie [synonimy]

 • Krwawica.
 • Dorobek.
 • Dobytek.
 • Majątek.
 • Fortuna.
 • Ruchomości.
 • Nieruchomości.
 • Posiadłość.
 • Gospodarstwo.
 • Folwark.
 • Hacjenda.
 • Fazenda.
 • Chutor.
 • Włości.
 • Latyfundia.
 • Dziedzictwo.
 • Kapitał.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]