Mierzić [synonimy]

  • Odpychać.
  • Budzić wstręt.
  • Nie podobać się.
  • Robić złe wrażenie.
  • Nie trafiać do gustu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]