Mierzyć [synonimy]

  • Odmierzać.
  • Wyznaczać.
  • Gruntować.
  • Ważyć.
  • Sondować.
  • Robić pomiary.
  • Brać miarę.
  • Zdjąć miarę.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]