Miesić [synonimy]

  • Wyrabiać.
  • Gnieść.
  • Zagniatać.
  • Rozrabiać.
  • Przerabiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]