Mieszać [synonimy]

  • Bełtać.
  • Wymieszać.
  • Mącić.
  • Kłócić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]