Miękki [synonimy]

  • Wiotki.
  • Sflaczały
  • Flakowaty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]